Locaties

Hoofdlocatie 

De hoofdlocatie van Logopediepraktijk Alblasserdam is gevestigd in Plantage45. Dit is een centrum waarin zich meerdere zorgspecialisten hebben gevestigd. Klik hier om te gaan naar de site van Plantage45.
De hoofdlocatie is alle werkdagen in de week geopend. voor meer informatie, zie contact.

Locatie Kerkstraat

Vanaf het begin van 2017 is Logopediepraktijk Alblasserdam in Kindcentrum De Schalm gevestigd. Vanaf 12 januari verzorgt Martine Grinwis, één van de logopedisten bij Logopediepraktijk Alblasserdam, op deze school de logopedie. Elke donderdag is zij aanwezig en uw kind zo nodig begeleiden met zijn of haar problemen op het gebied van taal, spraak, lezen en stem.

Locatie Parallelweg

Vanaf januari 2018 hebben wij een locatie geopend in IKC de Twijn, locatie Parallelweg. Petra geeft hier op vrijdag logopedie.

Locatie Pieter de Hoochplaats

Vanaf januari 2018 geeft Petra ook op deze locatie logopedie. Dit is op donderdagmiddag. De locatie bevindt zich in IKC de Twijn, locatie Pieter de Hoochplaats

Door logopedie op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast kan er intensiever contact met de leerkracht en intern begeleider plaatsvinden om de zorg voor uw kind nog beter af te stemmen. Zo maken wij samen de zorg effectiever en efficiënter.

Martine en Petra zijn bereikbaar op het algemene nummer van de praktijk, terug te vinden bij contactgegevens.

Ook kinderen die niet op de school van de locatie zitten, zijn welkom om logopedie te volgen op deze locatie.