Afspraken

Afspraak maken

U kunt telefonisch contact opnemen met de logopediste voor het maken van een afspraak. Er zullen een aantal gegevens van u genoteerd worden en er zal een datum en een tijd afgesproken worden met u voor een eerste afspraak.

Verwijzing en Vergoeding

Voor het volgen van logopedie is in een aantal situaties geen verwijsbrief meer nodig. De praktijk is DTL: direct toegankelijk voor logopedie.
Niet iedere zorgverzekeraar staat DTL toe. Informeer bij uw verzekering of DTL mogelijk is.

Logopedie wordt in de meeste gevallen volledig vergoed door uw verzekering. Logopediepraktijk Alblasserdam heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Informeer bij uw verzekering naar de actuele vergoeding die de logopedist ontvangt van uw zorgverzekeraar. Dit verschilt per zorgverzekeraar

Bij Verhindering

Als u een afspraak wilt annuleren, dan moet dit uiterlijk 24 uur van te voren doorgegeven worden. Wanneer u de praktijk niet kunt bereiken, moet u de afspraak afmelden op het antwoordapparaat van de praktijk. Dit kan ook in het weekend. Afspraken die vergeten worden of niet tijdig afgezegd worden, worden in rekening gebracht bij de cliënt.