Logo-Fysio

Logo-Fysio spreekuur Alblasserdam

Per 1-1-2018 zijn Logopediepraktijk Alblasserdam en Fysiotherapiepraktijk DOK11 een samenwerking aangegaan. Bij de samenwerking bundelen we de krachten en ervaringen van de logopedie en de kinderfysiotherapie.

Kinderen kunnen aangemeld worden voor een combinatiespreekuur. In dit spreekuur zullen er veel vragen gesteld worden aan ouder(s) en het kind. Dit doen wij om de verschillende kanten van de  problematiek in kaart te brengen. Daarnaast wordt het kind geobserveerd op motorisch vlak en op logopedisch vlak.

Na dit spreekuur (duur 45-60 minuten), geven de kinderfysiotherapeut en de logopedist een advies. Dit advies kan zijn dat er verder onderzoek gedaan moet worden op logopedisch of motorisch vlak, maar het advies kan ook zijn dat er verwezen wordt naar een andere discipline, die mee zal denken bij het vervolgtraject.

Vervolgens zullen er afspraken gemaakt worden om de aanvullende onderzoeken af te nemen en zullen de resultaten met de ouders besproken worden. Een vervolgstap kan zijn dat er behandeling plaats gaat vinden bij de logopedist of de kinderfysiotherapeut, maar dit is niet altijd nodig.

Het voordeel van het samen kijken naar een kind is dat er snel een relatie gelegd kan worden tussen de motorische ontwikkeling en de spraak-taalontwikkeling. Daarnaast is er geruime kennis en ervaring aanwezig, waardoor er op een gedegen wijze advies uitgebracht kan worden.

U kunt uw kind aanmelden als er sprake is van één of meerdere van de onderstaande problemen:

  • Motorische problemen
  • Spraak-taal problemen
  • Problemen in de sensorische informatieverwerking
  • Gedragsproblemen
  • Leerproblemen
  • Lichamelijke problemen

U kunt altijd via de e-mail contact opnemen om te vragen of wij iets voor jullie kunnen betekenen: logofysiospreekuur@gmail.com

 

 

Namens

Logopediepraktijk Alblasserdam,                            Fysiotherapiepraktijk DOK11

Ingrid Duim                                                              Lina van Dongen